İnsan Kaynakları

Öz Geçmişiniz

Bir şirketin en değerli varlığının sahip olduğu insan kaynağı olduğunun bilincindeyiz ve insan kaynağı politikamızı bu bilinçle şekillendirmekteyiz. Çalışanlarımızın işini severek yapması ve bunun sosyal yaşantılarına olumlu yansıması için gerekli çalışma şartlarını sağlamaktayız.

Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmakta ve başarılarını takdir etmekteyiz. Yenilikçilik, yaratıcılık ve açık iletişim ilkelerinin benimsendiği, bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamını çalışanlarımıza sunmaktayız.

    Lütfen CV'nizin Ekleyiniz.Sadece PDF